Tolkning

En tolk är ett redskap där två personer inte delar ett gemensamt språk. Tolkens uppgift är att i realtid förmedla informationen mellan de olika parterna. Tolken har tystnadsplikt, är opartisk och översätter allt som sägs.

Tolkning omfattar två kategorier

Kontakttolkning
Tolkaren finns i samma rum som parterna.

Telefontolkning
Tolkaren utför sitt arbete från telefonen vid akuta behov. Ett enkelt och prisvärt alternativ.

Serviti tillhandahåller båda tjänsterna. Vi utför tolkning mellan svenska och – albanska, serbiska, kroatiska m.fl.